Růst. Společně.

  • Jsme privátní a investiční banka
  • Máme více než 20 let zkušeností s investováním
  • Dlouhodobě zhodnocujeme majetek našich klientů
  • S investováním jsou spojena rizika, více zde
Začít investovat

Lokální expertíza

obrys

Petr Sklenář

Hlavní ekonom J&T BANKY

I když se v budoucnu zvedne inflace, necháme úrokové sazby dlouho na nule, hlásí centrální banky. S nadsázkou bychom si jejich zprávu mohli přeložit jako volbu mezi investuj nebo zchudni. Držet dlouhodobé úspory na termínovaných vkladech není v této situaci moudré. Pro výnos musí střadatelé a investoři volit rizikovější investice. Vhodnou variantou mohou být například dobře řízené smíšené fondy.

Nejoblíbenější investice

Fond J&T MONEY CZK představuje investiční nástroj s atraktivním výnosem a malou kolísavostí.

Důkazem je i zvládnutí situace spojené s nástupem korona krize ve světě. Fond J&T MONEY je nositelem titulu Investice roku v kategorii Smíšené fondy za roky 2013, 2015, 2016, 2018 a 2019.

Komplexní řešení

Investiční nástroje nabízí širokou možnost investičních příležitostí. Vybere si klient s vysokým rizikovým apetitem stejně jako člověk, který hledá dlouhodobý stabilní výnos.

Investujte s námi
Fondy Pravidelné investice Vklady s investicí
Dluhopisy Termínované vklady Obchodování s cennými papíry

UPOZORNĚNÍ

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

*průměrná roční výnosnost fondu za posledních 5 let. Uvedená výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

J&T OPPORTUNITY CZK: Infolist Klíčové informace pro investory Statut
J&T BOND CZK: Infolist Klíčové informace pro investory Statut
J&T MONEY CZK: Infolist Klíčové informace pro investory Statut