Růst. Společně.

  • Jsme privátní a investiční banka
  • Máme více než 20 let zkušeností s investováním
  • Dlouhodobě zhodnocujeme majetek našich klientů
  • CHRÁNÍME MAJETEK NAŠICH KLIENTŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI EKONOMICKÝMI VLIVY
  • VYTVÁŘÍME INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SPOLEČNÝ RŮST
  • CÍLENĚ INVESTUJEME DO BUDOUCNOSTI A ROZVOJE REGIONU
  • S investováním jsou spojena rizika, více zde
Začít investovat

Naši finanční experti

Sklenar Petr

Petr Sklenář

Hlavní ekonom J&T BANKY

Bývaly časy, kdy úrokové sazby zcela běžně převyšovaly inflaci. Ke zhodnocení financí stačilo založit si vklad nebo spořicí účet a časem si vybrat zajímavý výnos. To už ale dávno neplatí, a to nejen u vkladů a spoření. Padající sazby a narůstající inflace roztočily cenovou spirálu i u ostatních aktiv. Díky rozumným dlouhodobým investicím však lze tuto dobu překlenout.

Nejoblíbenější investice

Fond J&T MONEY CZK má atraktivní výnos a malou kolísavost. Skvěle zvládl i složitou situaci spojenou s nástupem koronakrize ve světě. Opakovaně získal titul Investice roku v kategorii Smíšené fondy za roky 2013, 2015, 2016, 2018 a 2019.

Komplexní řešení

Vyberte si ze široké nabídky investičních příležitostí. Nabízíme řešení pro klienty s větším rizikovým apetitem stejně jako pro ty, kteří při investování upřednostňují jistotu a stabilitu.

Investujte s námi
Fondy Pravidelné investice Vklady s investicí
Dluhopisy Termínované vklady Obchodování s cennými papíry

UPOZORNĚNÍ

Sdělení není návrhem J&T BANKY a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

* Průměrná roční výnosnost fondu od založení. Uvedená výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

J&T LIFE 2035: Infolist Klíčové informace pro investory Statut
J&T DIVIDEND: Infolist Klíčové informace pro investory Statut
J&T RENTIER: Infolist Klíčové informace pro investory Statut